Přiměřená rychlost

17. února 2017 v 16:39 | Franko
Přiměřená rychlost jízdy.
O rychlosti jízdy přiměřené na vzdálenost účinného dosvitu světel vozidel ,jsem napsal článek již před lety.
Ale okolností na které je nutno brát zřetel a přizpůsobit jim rychlost jízdy je daleko více.

Zákon o silničním provozu v prvním odstavci § 18 stanovuje pro rychlost jízdy:

Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Ale co znamenají ty jiné okolnosti, které mohu předvídat ,nebo které dokonce před sebou vidím (na vzdálenost na kterou mám rozhled) ?
O těch které mohu předvídat, jsem napsal rovněž článek již před lety (konkrétně v roce 2011). Můžete se tam podívat.
Ty které před sebou při jízdě můžete právě vidět, se vám některé pokusím popsat, včetně důvodu snížení rychlosti na rychlost přiměřenou, nebo dokonce zastavení vašeho vozidla z důvodu bezpečnosti vaší i bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu v daném úseku a v daném čase. Pokud jste četli můj nedávný článek, připomínám ,že se jedná o vyhodnocení aktuální, dané dopravní situace, které jste účastníkem.

Takže pokud před sebou uvidím, že na vozovce jsou výmoly logicky zpomalím a pokud to jde tak se jim vyhýbám v pomalé rychlosti.Pokud před sebou uvidím "tornádo" (to asi ale přeháním, že ?), rovněž zpomalím na přiměřenou rychlost ,nebo zastavím, nebo se rovnou otočím a snažím se rychle odjet co nejdál.To jsou však extrémy, kdy dostanu již podvědomě obavy ,nebo strach. Stejně jako když bude mokro, sníh, ledovka, mlha apod. tak 90 mimo obec a 130 na dálnici prostě nepojedu, protože to bude jednoznačně nepřiměřené a já chci být a budu opatrný.

Ale co když uvidím před sebou kolonu pomalu jedoucích vozidel ? I teď bych měl zpozornět a současně zpomalit. Je to tzv. jízda na vyjasnění. I o tom jsem minule psal, podívejte se.
Logicky, pokud jede pomalu více vozidel za sebou, musí k tomu mít jejich řidiči nějaký důvod. Já jsem ještě daleko a tedy nevím jaký. Proto pomalu přijedu blíž přiměřenou rychlostí a přesvědčím se o co jde. Nezačnu přece bezhlavě tuto pomaleji jedoucí kolonu předjíždět !

A co když uvidím před sebou stojící, nebo pomalu jedoucí jen jedno větší nákladní vozidlo. Silnice je přímá, ale nikoliv příliš široká. Opět zpomalím, nebudu přece předjíždět zúženým profilem rychlostí kterou jsem doposud jel, třeba 90 km/h. Zde platí zásada dodržení bezpečného bočního odstupu od tohoto vozidla při míjení. Bezpečného především pro mne. Ale současně i pro toho kterého předjíždím.

Tento bezpečný boční odstup závisí na rychlosti mé jízdy kterou se s vozidlem míjím ,při jeho předjíždění. To mnoho řidičů bohužel neví ,anebo to ignorují.

Nutnost dostatečného bočního odstupu vozidel při vzájemném míjení, je potřebná proto, protože žádné vozidlo (kromě kolejového),při přímé jízdě nejede po absolutní přímce! Pozor !

Boční výchylky vozidla při jízdě jsou způsobovány nerovností vozovky, vlivem směrových odchylek pneumatik, vůlemi v mechanismu řízení, ale i řidičem který provádí s volantem korekce směru jízdy, vlivem bočního větru, sklonu vozovky a ještě dalšími možnými okolnostmi.

Znalecké zdroje uvádí tento minimální ,bezpečný boční odstup v cm - yS = 60 + 1,1 V. Přičemž V je zvolená přiměřená rychlost jízda vozidla při míjení v km/h.

Tedy např. při rychlosti 15 km/h by měl být boční odstup min. 77 cm !
30 km/h………………………….............93 cm
50 km/h..............………………..........….1,15 m

Co vy na to vážení !!! Učil vás to někdo v autoškole, věděli jste to ?Tento řidič ve stříbrném vozidle, to mimo jiné určitě nevěděl.

A jen tak na konec ještě něco navíc:
Při míjení se v protisměru jedoucího vozidla se celkový bezpečný boční odstup dle rychlostí jízdy pro každé vozidlo, navzájem sčítá !!
Tedy při stejné rychlosti, proti sobě jedoucích vozidel je dvojnásobný !

Ale vraťme se k pojmu přiměřená rychlost jízdy:

Jen přiměřená rychlost mi zaručuje bezpečnost. Pamatuj že, přiměřená rychlost se pohybuje pod povoleným maximem rychlosti.

Za chybné vyhodnocení dané dopravní situace a všech ostatních okolností v dané době, bude odpovědnost vždy a pouze na mně. Na mém vyhodnocení, úvaze ,odhadu a opatrnosti.
 

Křižovatky

22. ledna 2017 v 15:01 | Franko
Křižovatky.
V dnešním příspěvku nebudu o žádném tématu psát, ale předkládám vám adresu na test, kterých je na netu daleko více.
V něm si můžete ověřit jak jste na tom.


Protože tento test není "živá dopravní situace" na které jste zvyklí při jízdě v automobilu a sledování situace před vozidlem předním výhledovým oknem, nebo bočními, dveřními okny vozidla (tak jako na horním obrázku), ale v půdorysu, abyste byli pozorní a zobrazení křižovatky, dopravního značení a vozidel dobře prohlédli. Totiž aby jste nebyli příliš zbrklí.

Jinak si můžete říci "jak jsem jenom mohl udělat takovou chybu?"

Takže přeji úspěšné body!


Stezka pro chodce a cyklisty

18. ledna 2017 v 13:25 | Franko
Stezka pro chodce a cyklisty.


Před pár desetiletími jsme tento pojem ani neznali, jednoduše proto, protože takové stezky oficiálně ani neexistovaly. Neoficiálně po pěšinách, nebo turistických chodnících chodily samozřejmě "pěšáci" a sem tam projeli i lidé na kolech. Po zpevněných chodnících ve městech pouze chodci. Teprve později, když se vytvářely v krajině zpevněné komunikace, ať už pro chodce, nebo cyklisty, pro jejich bezpečnější pohyb mimo frekventované silnice následovalo spojení takových komunikací pod názvem "Stezka pro chodce a cyklisty".
Co ale bylo zanedbáno a je zanedbáno až doposud je stanovení úplných ,legálních pravidel pro používání těchto stezek. Existují sice nějaká pravidla např. od Besipu, různých sdružení, místní ,regionální předpisy obcí aj. , ale ucelená obecně platná právní norma pro provoz na takové stezce ještě chybí.
Přitom ,vzhledem k účastníkům ,kteří se mohou na stezce pro chodce a cyklisty, legálně pohybovat, tedy především k jejich rychlostem pohybu, šířce takové stezky a tedy dodržení bezpečného bočního odstupu při jejich možném míjení a předjíždění by byla obecně platná právní norma pro provoz nanejvýše nutná. Nakonec nehody ,které se na takových stezkách stávají to plně potvrzují.
Cyklisté kteří mnohonásobně překročují rychlost pohybu chodce (nebo třeba maminky s kočárkem, malých capartů jdoucích vedle maminek ,bruslaře na inlajnových kolečkových bruslích),přitom o nějaké bezpečné (situaci přiměřené) rychlosti, nebo bezpečném bočním odstupu při takovém manévru, ani nevědí.
Od roku 2001 umožňují v České republice dopravní značky rozlišit, zda je stezka pro chodce a cyklisty rozdělena na samostatné pruhy, nebo zda je nedělená a celá šířka stezky je určena chodcům i cyklistům dohromady.

Nedělená stezka pro pěší a cyklisty
Společná stezka pro chodce a cyklisty, obousměrná, nedělená. Nejmenší šířka stezky je doporučována 3 m. Tato šířka by měla zajistit v případě míjení, nebo předjíždění jednoho cyklisty a dvou pěších na takové stezce nezbytný prostor 1 m pro cyklistu, 2x75 cm pro pěší, kdy zbývajících 50 cm je pokládáno za bezpečný boční odstup cyklisty od pěších.
Stezka nemá dělící vodorovnou přerušovanou čáru, není ani striktně určeno, že by se měl účastník pohybovat vpravo, nebo vlevo. Cyklista si není jistý šířkou svého jízdního směru, chodci nejsou směrováni k chůzi při levém ,nebo pravém okraji stezky. Pak pří míjení, nebo předjíždění mohou vznikat a často vznikají, kolizní situace.
Cyklisté i chodci jsou pouze pod vzájemnou povinností o vzájemném neohrožování. Pozor tedy, omezovat jeden druhého může !
Důležitým faktorem, které mají vliv na bezpečné míjení a předjíždění cyklistů a chodců jsou tedy jejich pozornost a obezřetnost a hlavně ohleduplnost.
Chodci a cyklisté pohybující se na stezce by se měli míjet a předjíždět zásadně v rychlosti chůze ,nebo i menší. Pokud je to nezbytné musí jeden ,nebo druhý i zastavit a dát přednost.
Bezpečný boční odstup cyklisty od pěších je, jak už bylo řečeno min. 0,5 m (ale při rychlosti jízdy = rychlost chůze při míjení nebo předjíždění !).
Pokud se přibližuje cyklista k chodci zezadu, měl by ho o své jízdě a přítomnosti informovat hlasem nebo zazvoněním . Chodec ho nevidí ! To platí i pro bruslaře na kolečkových bruslích.


3) Dělená stezka pro pěší a cyklisty
Společná stezka pro chodce a cyklisty, obousměrná, dělená vodorovnou přerušovanou bílou čáru. Minimální šířka stezky je 4 m, přičemž je navrhováno dělení 2 m + 2 m.
Odpadá určitá nejistota pro účastníky, uvedena dříve. Jinak platí vše dříve uvedené, především pozornost a obezřetnost a hlavně ohleduplnost všech účastníků.


Obecné zásady:

Cyklista (nebo bruslař na kolečkových bruslích).
-Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco
potkat a nebo tě může překvapit
-Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost. Nezávoď, rychlost své jízdy i na volných
úsecích stezky zvol do max. 25 km/h (platí pro cyklisty).
-Dávej přednost ostatním. Jednej s rozmyslem, předvídej.
-Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska
bezpečnosti nezbytné, zastav.Cyklisté i bruslaři , by měli při míjení chodců příslušně snížit
rychlost na cca rychlost chůze.
-Pamatuj, že bruslař na kolečkových bruslích nemůže zdaleka brzdit tak intenzivně ,jako ty na
jízdním kole.
-Nesmíš ohrozit chodce (nebo bruslaře na kolečkových bruslích) jedoucího po stezce. To
znamená, že omezit ho můžeš (to však neplatí u malého, nezletilého bruslaře, toho ani neomezuj !).

Chodec.
-Nesmíš ohrozit cyklistu (nebo bruslaře na kolečkových bruslích) jedoucího po stezce. To
znamená, že omezit ho můžeš.
-S ohledem na šířku společné stezky pro chodce a cyklisty je těžké určit chodcům povinnost
chodit striktně po její levé straně. Chodci by tak např. neměli vytvářet skupiny zabírající
celou šíři stezky.
-Jednej s rozmyslem, předvídej.
-Nepoužívej sluchátka na uších (od IPadu a pod.).
-V případě nebezpečí raději uskoč na volný prostor mimo stezku.

Důležitá je tedy vzájemná předvídavost, ohleduplnost a tolerance všech skupin.


Tak co,pomohlo vám to ?
 


Dopravní situace

14. ledna 2017 v 12:21 | Franko
Dopravní situace .

Co to je dopravní situace pro řidiče jedoucího ve vozidle jsem popsal již ve svém prvním článku"Takže ruce na volant a jedeme......." v roce 2008.

Ne, že by se od té dávné doby něco podstatného změnilo, to nikoliv. Ale uvědomil jsem si, že je nutno některé specifické dopravní situace veřejnosti blíže popsat a upřesnit, aby si každý řidič uvědomil co taková dopravní situace vyžaduje hlavně pro něho, pokud se nechce dostat při další jízdě do nějakého problému, anebo do problému nechce dostat jiného účastníka před sebou ,ale i za sebou.


Předpokladem je přece, jak již bylo tehdy řečeno, že vaše jízda ,nebo pohyb bude přiměřená daným okolnostem a neodporující obecně platným pravidlům .Tedy počínání v souladu s pravidly silničního provozu.
Představte si, že jedete po rovném ,přímém úseku obousměrné silnice, s nezávadným povrchem ,mimo obec za dobrých povětrnostních podmínkách. Omezuje vás tedy něco, abyste nejeli předepsanou rychlostí, tedy 90 km/h ? Před vámi nikdo nejede, je krásné počasí, máte puštěné rádio zkrátka "klid v duši".
Předjíždí vás vyšší rychlostí motocyklista v černém. Říkáte si ten určitě nejede 90, ale ať jede blázen.
Pojednou vidíte, že před vámi na více nežli 100 m jede traktor s vlekem. A podívejme se za traktorem jede ten divoch motocyklista. "Tak teď tě osolím zase já", uchechtnete se a možná i přidáte plyn a hodláte ty slimáky předjet. O tom ,že by jste o této vzniklé dopravní situaci více přemýšlel vás nenapadne.
Jedete dál ale pojednou spatříte, že na vlečce bliká ukazatel změny směru jízdy doleva, který jste asi přehlédli. Možná ho stínil obrys motocyklisty na motocyklu jedoucí za vlečkou. Možná ještě před tím jste mimoděk registroval při pravém okraji vozovky dopravní značku pro odbočku doleva. Navíc jste si uvědomil, že prostor v protisměrné polovině nepříliš široké vozovky, není takový aby jste vy se svými nepříliš zdatnými řidičskými, ale hlavně psychickými schopnostmi, zvládl projet zúžený profil rychlostí, kterou se řítíte. A sakra ,ještě je tu po levé straně ocelové zábradlí mostku. A najednou je tu tedy omezení i když jedete stále po stejné silnice. A těch omezení je hned několik. A takřka všechna pro vás !
Brzdíte, brzdíte, oči vytřeštěné, vozidla před vámi se rychle blíží a teď dokonce vidíte, že traktor vybočuje ze zákrytu a pomalu začíná odbočovat doleva. Proboha co bude ???
Tak proto ho ten motocyklista nepřejel ! A pro něho by byť zúžený profil vlevo bohatě stačil !
Prásk ! A bílo před očima-bouchnul airbag a vy jste se opřel do pásů.
Tak a jak se říká - je vymalováno !
Toto je modelový příklad nesprávného, nebo nedostatečného vyhodnocení dopravní situace, který se podle uvedeného scénáře, v menších i větších podobnostech stává bohužel poměrně často na našich silnicích.
Co jste udělali špatně ?
Takže především. Kdež jste viděli před vámi na více nežli 100 m, že jede traktor s vlekem a za traktorem jede ten divoch motocyklista, který vás před chvílí bez jakýchkoli skrupulí předjel, měli jste zpozornět.
Proč asi zpomalil a zařadil se za pomalu jedoucí traktor ? Na tu dálku to nerozpoznám,tak bych měl zpomalit až do doby ,kdy to zjistím.
To je tzv. jízda na vyjasnění dopravní situace. Jedu při ní rychlostí takovou ,abych mohl včas a bezpečně reagovat na situaci o které prozatím moc nevím.
Ale vy jste udělal to ,že jste nezpomalil, nebo dokonce přidal. Tím jste si zrušil technické předpoklady ,reagovat včas a účinně. Když jste potom zjistil o co jde, bylo již pozdě.
Rezultát-chyběla vám předvídavost, odhad a opatrnost !
Tedy základní povinnosti účastníka silničního provozu, vážení.Možná za čas, příště si řekneme a popíšeme jinou zajímavou dopravní situaci, která může končit nehodou.
A věřte ,že je jich dosti.

Měření rychlosti jízdy

14. prosince 2016 v 16:15 | Franko
http://franko.blog.cz/

Měření rychlosti jízdy.
Mám teď na mysli měření rychlosti jízdy vozidel na silnicích policií ČR. Je to činnost nepochybně záslužná, protože vysoká a nepřiměřená rychlost v jízdě patří mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod.
Policie má k dispozici několik druhů tzv. "radarů", kterými rychlost měří, Já bych se chtěl dnes zaměřit na srovnání laserových měřičů a jednoho dalšího přístroje pracujícího na jiném principu, přístroje zvaného PolCam.
Proti laserovým přístrojům nemám takřka žádných připomínek, je to moderní zařízení s dostatečnou přesností i za snížené viditelnosti, pohodlnou obsluhou, Nízká váha, malé rozměry, mobilita, velmi snadné ovládání bez nutnosti jakéhokoliv složitého nastavování, rychlost měření a vyhodnocení, bateriové napájení a značný dosah je předurčují k rychlému a operativnímu použití.
Daleko horší je mé hodnocení uvedeného PolCamu. Jde o zařízení, které je u Policie ČR využíváno již cca od roku 1996. Tedy již dvacet roků. V tom je možná "zakopaný pes". Tehdy ale patrně nebylo nic jiného.


Princip je jednoduše řečeno takový ,že videokamera umístěná v policejním vozidle nad přístrojovou deskou snímá situaci před vozidlem. Videozáznam je přenášen na monitor mající uhlopříčku 7" a rozlišení 1Megapixel !!
Policista - řidič jede za vozidlem, u kterého chtějí změřit rychlost jízdy a snaží se udržovat stejnou rychlost jízdy a stejný odstup od tohoto vozidla. Druhý policista-obsluha měřícího přístroje, v danou chvíli spustí záznam.
Důležitým faktorem je dodržení stejné vzdálenosti mezi vozidly na začátku a na konci měření.
Na videosekvenci záznamu měření jsou (mimo průběžné situace před vozidlem) zobrazeny a zapsány hodnoty měřených rychlostí, délka projetého úseku a času po dobu měření a další údaje (datum ,aktuální čas, počítadlo snímků, vlastní rychlost vozidla zoom kamery atd.)


Platí, že měřené vozidlo na posledním snímku ukončeného měření, po ujetí předem nastavené dráhy měření, musí být stejně velké nebo menší než na prvním snímku,při zahájení měření !

A teď se ptám: jak to ta nebohá obsluha, nebo vyhodnotitel může poznat ? Dodávám, na malém displeji chybí jakýkoliv rastr, který by to mohl alespoň trochu usnadnit !
Provedl jsem odvození rozlišitelnosti obrysů vozidel s rychlostmi měřeného vozidla, ještě nižšími nežli uvedených naměřených 165 km/h, které potvrzují tuto skutečnost a tedy konstatuji, že chyba lidského faktoru při vyhodnocení snímků obrysů měřeného vozidla na začátku a konci měření, může mít za následek, při dané rychlosti jízdy vozidel až ± 6 km/h. To by měl být jednoznačně minimální limit povolené chyby pro lidský faktor obsluhy řízení měřícího policejního vozidla. Limit povolené chyby měřícího zařízení PolCam, deklarovaný výrobcem v žádném případě totiž lidský faktor nezohledňuje a nezahrnuje.
To znamená, pro daný případ, že pokud byla osobnímu vozidlu byla dle spisového materiálu policií ČR naměřena rychlost 165 km/h, po odečtení limitu povolené chyby měřícího zařízení PolCam , v hodnotě ± 3%, by měl být odečten limit chyby pro lidský faktor ± 6 km/h a v daném případě by výsledná rychlost vozidla činila při dolním limitu obou chyb 154 km/h. Při horním limitu obou chyb pak 176 km/h.
Vzhledem ke všem skutečnostem podepsaný znalec dále důvodně konstatuje, že silniční rychloměr PolCam PC 2006, je z výše uvedených doložených ,technicky přijatelných skutečností naprosto nevhodný pro měření rychlostí nad 120 km/h. Ale i při rychlostech do 120 km/h, by měl být stanoven relevantní limit povolené chyby pro lidský faktor obsluhy řízení měřícího policejního vozidla, aby nedocházelo k nezákonným postupům, při zjišťování skutečné rychlosti jízdy v silničním provozu a následným postihům.
O vhodnosti a objektivnosti měření tímto zařízením v noční době, raději nebudu psát. Posuďte sami takové snímky z měření,


Je pro mne k zamyšlení ,jak mohlo toto měřící zařízení obdržet certifikát schválení od Českého metrologického institutu ?
Na shledanou, vážení.

Kruhový objezd

11. prosince 2016 v 17:00 | Franko
Pozor na změnu na kruhových objezdech.
Letošní rok nám přinesl ,mimo jiné změnu pro jízdu na kruhových objezdech. Od ledna se pravidla změnila.
Do té doby platilo, že vozidlo, které vjíždí na kruhový objezd, dává přednost tomu, které se po objezdu pohybuje.

Pokud je však nyní před kruhovým objezdem pouze značka "Kruhový objezd" s bílými šipkami na modrém pozadí, platí klasická přednost zprava stejně na jakékoliv jiné křižovatce. A v tom případě mají na kruhovém objezdu vždy přednost vozy najíždějící na něj, a tedy ne ty, kterém po něm projíždí.
Tam, kde před kruhovým objezdem není značka "Dej přednost v jízdě", už nemají vozidla jedoucí po kruhovém objezdu automaticky přednost, ale naopak musí dát přednost řidičům, kteří na kruhový objezd vjíždějí.

Pokud je však značka "Kruhový objezd" doplněna značkou upravující přednost, má řidič projíždějící objezdem přednost před auty, která na kruhový objezd teprve vjíždí.
Upravovat přednost v jízdě značkami už není u nových kruhových objezdů v Česku povinnost, nýbrž pouze možnost.

Na všechno předchozí a jiné zapomeňte !!!
Jinak to může být nebezpečné, pro ostatní i pro vás.
Zvykejme si na flexibilitu dnešní doby. Nashledanou vážení.

Dobrý den po delší odmlce........

10. prosince 2016 v 16:52 | Franko
http://franko.blog.cz/
Dobrý den po delší odmlce........
Znovu se ozývám po delším odmlčení, způsobená částečně technickými problémy a mým zaneprázdněním, které mi nedovolovalo rychle tyto problémy odstranit.
Dnes bychom se mohli zabývat problémem, který já sám pozoruji dosti často při své jízdě ve městě i mimo něj. Těžko si tuto věc vysvětluji, přisuzuji ji nedostatkem ve výuce v autoškole, nebo pohodlností řidičů.
Jde o smysluplné a správné používání ukazatele změny směru jízdy (lidově blinkru,směrovky) na vozidle, před úsekem kde skutečně směr jízdy měním.

Takže představme si dopravní situaci řidiče jedoucího po hlavní silnici a blížícího se k oblouku vozovky doleva, kdy v oblouku zprava ústí do hlavní silnice, silnice vedlejší. Řidič je povinen zapnout včas levý blinkr ,aby dal všem kolem sebe, za sebou a před sebou najevo že bude měnit svůj směr jízdy doleva.
Blinkr je potřeba zapnout s dostatečným předstihem.
Setkal jsem se několikrát s názorem, "proč bych ukazoval ,když jedu po hlavní". Ale ukazatel, nebo sdělovač toho ,že jedu po hlavní na vozidle přece nemáme. Takže jak to mají ostatní poznat ? Navíc ti za mnou nemusí vůbec vidět, že se hlavní přede mnou stáčí. Zejména v noci.
Platí to i pro odbočování doprava, pokud tam vede hlavní ,nebo vedlejší silnice, kam jedu.
Blinkry na vozidlech jsou důležitým komunikačním nástrojem mezi účastníky silničního provozu a jejich nepoužívání je přestupkem.
To je třeba si uvědomovat, abych nebyl nebezpečím pro ostatní a pochopitelně si nevytvářel nebezpečí i pro sebe sama.

Takže pozor na to a opět ,tentokrát brzy na shledanou.

Nešvary řidičů.

6. března 2011 v 12:32 | Franko
Nešvary řidičů.
Pokusím se následně uvést některé nešvary řidičů,které vytvářejí nebezpečí v silničním provozu a mohou některé z nich vést až k situaci kolizní.Nejsou pochopitelně všechny a můžete si opět sami doplňovat dle svých zkušeností.
-Předjíždění přes dvojitou nebo jednoduchou podélnou souvislou čáru.
-Rychlá jízda po vedlejší silnici,s náhlým zabrzděním před křižovatkou. Takto se přednost jízdy neposkytuje !!!

-Jízda ve dne s rozsvícenými dálkovými světly. I ve dne mohou dálková světla oslňovat ! Může být přehlédnut rozsvícený ukazatel změny směru jízdy !
-Jízda bez zapnutého osvětlení vozidla.Nebezpečné zejména při předjíždění osvětleného vozidla ! Nejste vidět ! U osvětleného vozidla se také lépe odhaduje jeho rychlost než u vozidla neosvětleného !

-Jízda s řádně neočištěným sklem předního výhledového okna vozidla. Zejména v zimě při námraze na skle okna !
-Jízda s nedostatečným podélným odstupem za jiným vozidlem,nebo nedostatečným bočním odstupem od jiného vozidla při předjíždění,objíždění ,nebo míjení se s protijedoucím vozidlem. Častá příčina dopravních nehod !
-Riskantní předjíždění s "myškou" před předjížděným a protijedoucím vozidlem. Ohrožení dvou účastníků silničního provozu a sebe sama !
-Předjíždění kolony vozidel jedoucí pomaleji v pravém jízdním pruhu.Nemohu tušit a předvídat důvod vzniku kolony a její pomalou jízdu a nemohu dobře vidět dopravní značky vpravo podél vozovky !
-Předjíždění ve stoupání silnice před její horizontem. Nevidím dostatečně daleko !

-Předjíždění před nepřehlednou zatáčkou silnice,nebo při jejím průjezdu. Nevidím dostatečně daleko !
-Předjetí a náhlé zabrzdění před předjetým vozidlem. Výrazné ohrožení řidiče za sebou !
-Předjíždění tzv. dvojí,předjíždění vozidla které právě předjíždí další vozidlo.

-Nezastavení před vyznačeným přechodem pro chodce, když jiné vozidlo jedoucí ve ve stejném směru v pravém vnějším jízdním pruhu,nebo v protisměru před přechodem zastavuje.
-Vjezd do řízené křižovatky na konci žlutého signálu signalizace křižovatky. Ohrožuji sebe i ostatní !

-Rychlá jízda při oslnění řidiče, nezastavení ani nezpomalení rychlosti jízdy. Ohrožuji sebe i ostatní,jedu naslepo !

-Ostříknutí lidí čekajících na zastávce hromadné dopravy. Jak by jste se cítili Vy na jejich místě ?

Když jsem účastník dopravní nehody.

11. února 2011 v 17:45 | Franko
Když jsem účastník dopravní nehody.

Je to minimálně špatná chvíle v mém životě i když to dopadne bez zranění.Pouhá představa,jaké mně čekají "radosti",při vyřizování všech potřebných formalit při nápravě "stavu věcí" není nic co bych si přál. Přesto se to stává a mnohdy bez přičinění nevinného účastníka silničního provozu.

1


Proto je důležité vědět dopředu co mám dělat,aby mé starosti byly co možná nejmenší.Je nutno proto v případě ,že mne něco takového potká zachovat si klidnou hlavu a nepodléhat zbytečně emocím.Nejlépe je,se na to trochu připravit i když si budu i nadále přát ,abych to nikdy nepotřeboval.
Nejlépe bude napsat si sám pokyny k nutným úkonům,nebo použít přiložené povinnosti podle zákona o silničním provozu dle Autoklubu České republiky,které budu mít uložené ve svém vozidle v přihrádce.

2


3

4


Euroformulář záznamu o dopravní nehodě.
6

7

Připojím ještě několik doplňujících rad řidičům-účastníkům dopravní nehody.

-Pokud jsem nucen odstavit vozidlo z původní konečné polohy po nehodě,nejdříve tuto konečnou polohu na vozovce označím (rohy vozidla-křídou,úlomkem cihly,kamenem,sprejem atd.) a teprve potom vozidlo odstavím. A to i tehdy,kdyby na mně křičeli a nadávali lidé a řidiči kolem mne v danou chvíli. Pokud podlehnu a vozidlo odstavím bez označení jeho konečné polohy,jsem sám proti sobě a likviduji jeden z mála rozhodných důkazů,který je potřeba pro analýzu dopravní nehody odborníkem. Dodatečně tento důkaz nelze nahradit.
-Konečnou polohu vozidel , jejich poškození a polohu dalších stop na vozovce po dopravní nehodě si pokud možno sám nafotím,z více stran.
-Pokud možno zajistím si adresu a kontaktní telefon přímých svědků dopravní nehody a to i při malé dopravní nehodě,nenahlášené policii.

Jako chodec.

10. února 2011 v 15:03 | Franko
                                                                 
Jako chodec.
                                   
I jako chodec bych měl ctít jisté zásady a okolnosti.

1

Jaké ?
Tady jsou………
-Především si stále uvědomuji ,že jsem plnoprávný účastník silničního provozu a měl bych tedy ctít veškerá jeho pravidla,především vzhledem ke své bezpečnosti !
-Pro svou chůzi volím především chodník,nebo krajnici po levé straně vozovky,nebo levý okraj vozovky !
-Pokud musím přejít vozovku,volím především vyznačený přechod pro chodce.Pokud přecházím vozovku mimo vyznačený přechod,musím odhadnout dopravní situaci vlevo i vpravo tak,aby případný řidič vozidla zprava,nebo zleva nemusel náhle - naplno brzdit,nebo prudce měnit směr své původní jízdy.To znamená,že ho mohu omezit,nikoliv však ohrozit !
Nesnažím se přebíhat,nestojí to za to,když upadnu nemusím mít šanci a zbytečně riskuji třeba jen pro pár sekund. Především za šera,za deště či v mlze, kdy světla vozidel sice já vidím,ale řidič mně může vidět podstatně později.Pokud mám špatný odhad,sebekriticky si to pro sebe přiznám a chovám se podle toho opatrněji.


2
                                                
Chodec za šera v dešti.

 A v noci……

….. tmavém oděvu,v tlumených světlech.
3

        
4

                                                                   ….. v tlumených světlech, v tmavém oděvu,
                                                     ale s reflexními odrazkami.

-nikde a nikdy nemám a z hlediska fyzikálních zákonů ani nemohu mít absolutní přednost ! Vynucováním této přednosti ohrožuji vždy především sám sebe !

V silničním provozu neplatí "nevědomost hříchů nečiní".Jako cyklista.

9. února 2011 v 14:38 | Franko
Jako cyklista.
-Nevjíždím do vozovky a neodbočuji doprava,bez ohledu zda zprava jedou nějaká vozidla či nikoliv ! A to i když jedu při samém okraji vozovky a myslím si mylně,že řidiče nijak neomezuji.
Řidič jede s určitým bočním odstupem od okraje vozovky a často ho nemůže zvýšit tak aby od cyklisty který náhle vjede zprava do jeho jízdní dráhy jel s bočním odstupem bezpečným! Cyklista si tak bezděky sám vytváří nebezpečnou situaci pro sebe.
-Před odbočením,nebo vybočením doleva se přesvědčím o dopravní situaci za mnou.Pokud se bojím hlavou otočit dozadu ,bez ztráty rovnováhy,pořídím si zpětné zrcátko,nebo se raději jízdy na kole v zájmu své bezpečnosti vzdám ! Na skálu také nelezu,pokud trpím závratí.
-Nejezdím zásadně na kole za nesjízdných povětrnostních podmínek (sníh,ledovka,průtrž mračen,vichřice,mlha,záplavy) !
Jako cyklista-1
….. a za tmy bez řádného osvětlení svého kola! Používám reflexní doplňky na své výstroji.

-Nejezdím po dálnici nebo po silnici pro motorová vozidla ! Tam jako cyklista nemám co pohledávat.
-Znám a dodržuji pravidla silničního provozu.

Stovky zraněných a usmrcených cyklistů toto neznalo.

Co by řidič měl jednoznačně vědět a dodržovat.

6. února 2011 v 15:43 | Franko
Co by řidič měl jednoznačně vědět a dodržovat.
-Ve dne při jízdě nesvítit dálkovými světly. I ve dne mohou dálková světla oslňovat ! Může být přehlédnut rozsvícený ukazatel změny směru jízdy !
1


-Pokud při jízdě musím měnit směr jízdy, vždy včas upozornit rozsvícením ukazatele změny směru jízdy. Kromě vjíždění na kruhový objezd.
2


-I při pomalé jízdě dodržovat bezpečný podélný odstup za vozidlem jedoucím před ním ! I při pomalé jízdě může řidič přede mnou náhle brzdit.Zvláště při jízdě ve městě.
3


-Nejedu a necouvám tam kam nevidím ! V žádném případě ,i kdyby na mne troubili a křičeli.
-S dáváním a přijímáním přednosti v jízdě bych šetřil jako se šafránem !
-Netrestám druhého za jeho chybu.Nemám k tomu oprávnění !
-Stále si cvičím odhad vzdálenosti a času a svou reakci ! Je to především k mému prospěchu.

Okolnosti,které je možno předvídat (předpokládat).

4. února 2011 v 13:31 | Franko
Okolnosti,které je možno předvídat (předpokládat).
Při jízdě musí řidič jet tak,aby svou jízdu přizpůsobil mimo jiné i okolnostem ,které je možno předvídat. Ale které to jsou ?

1Pokusím se alespoň ty nejdůležitější vytipovat a uvést je pro vaše uvědomění a zapamatování.
Může a musí předpokládat,že druhý účastník neporuší daná pravidla silničního provozu.
To je základní okolnost,která by měla být jakousi jistotou pro každého účastníka silničního provozu. Z této okolnosti vyplývá obráceně ,že nemůže a nemusí předpokládat,že druhý účastník poruší tyto daná pravidla silničního provozu. Což by měla být rovněž jistota.
Dá   se říci , že z této základní okolnosti se dají určit takřka všechny další okolnosti,které nemusí účastník silničního provozu předpokládat.

Které to mohou být ?

-nemůže a nemusí předpokládat,nestandardní dopravní situace:
                                     -že někdo pojede proti němu v jeho jízdním pruhu,nebo v protisměru
                                      v jednosměrce.
                                     -že někdo výrazně překračuje dovolenou rychlost v daném úseku.
                                     -že někdo bude odbočovat,aniž dá příslušný signál ukazatelem změny
                                      směru jízdy.
                                     -že někdo řádně neoznačí překážku v jízdní dráze, nebo pojede bez
                                      řádného osvětlení,(navíc za snížené viditelnosti).
                                     -že někdo bude předjíždět za okolností ,kdy to nesmí, nebo v místech
                                      kde to nesmí,nebo vpravo tam kde se to nesmí.
                                     -že někdo se bude otáčet nebo couvat a zastavovat v  místech kde to
                                      nesmí.
                                     -že  uprostřed   vozovky  nebo  jízdního  pruhu (nikoliv při okraji), nebo
                                      po   dálnici nebo silnici pro motorová vozidla se bude pohybovat chodec,
                                      (navíc za snížené viditelnosti).
                                     -že   po dálnici nebo silnici pro motorová vozidla se bude pohybovat
                                      cyklista (navíc za snížené viditelnosti).
                                     -že   v  noci ale i ve dne bude    uprostřed    vozovky nebo jízdního
                                      pruhu,   nebo na dálnici nebo   silnici pro motorová   vozidla   bude
                                      na vozovce neoznačená překážka,nebo bude ležet chodec.
                                     -že  chodec  do  vozovky  do jeho  jízdní dráhy vstoupí náhle (pokud je 
                                      chodec dospělý,pokud je to dítě tak to neplatí,t.j předpokládat to řidič 
                                      může a musí).

                                Je jich jistě ještě více a tak si je můžete sami doplňovat.


-může a musí předpokládat, standardní dopravní situace, zde bych zdůraznil,že chodec není
 překážkou,ale účastníkem silničního provozu a proto řidič může a musí předpokládat :
                                     -na silnicích nižších  tříd  mezi obcemi, zejména v  noci a  za snížené
                                      viditelnosti, pohyb chodců a cyklistů při pravém okraji vozovky,před
                                      sebou .
Zvolit   tedy  předem  bezpečný   boční   odstup  od   těchto hypotetických účastníků silničního provozu !

              Toto bych předpokládal.                                             
2


                              Toto asi nikoliv.

3

Aquaplaning

2. února 2011 v 12:38 | Franko
Aquaplaning (Akvaplanink).

1

Aquaplaning je ztráta přilnavosti pneumatiky k vozovce vlivem vrstvy vody, která se dostala mezi povrch pneumatiky a vozovku. Mezi vozovkou a pneumatikou vznikne vodní klín, takže pneumatiky nepřiléhají k vozovce a po vrstvě vody začnou klouzat.  Tato situace nastává v okamžiku, kdy drážky dezénu nejsou schopné odvádět dostatečně rychle přebytečné množství vody. Aquaplaning může vzniknout při přímé jízdě v nájezdu do louže, do vyjetých kolejí, při brzdění, ale také na vodě v zatáčce. Během vzniku aquaplaningu je vozidlo zcela neřiditelné a chová se jako na ledě, proto je tato ztráta přilnavosti velmi nebezpečná. Dochází k němu zcela nečekaně a bez varování. Se zvyšující se rychlostí se zmenšuje prostor v drážkách našich pneumatik, které potom nejsou schopny odvádět vodu. Kontaktní plocha mezi pneumatikou a vozovkou se zmenší natolik, že kola nejsou schopna přenést dostatečné podélné (brzdné) ani boční (vodicí) síly, hrozí nebezpečí smyku.

Co ovlivňuje vznik aquaplaningu ?
2

Rychlost ….. se zvyšující se rychlostí se zmenšuje prostor v drážkách pneumatik, které tak nejsou schopny odvádět vodu. Pneumatiky s hloubkou dezénu 8 mm, při rychlosti 110 km/h odvedou stejný objem vody jako pneumatiky s minimálním vzorkem 1,6 mm při rychlosti 70 km/h.
Výška vodní vrstvy
Pneumatiky....tvar kontaktní plochy,vzorek dezénu pneumatiky,objem drážek,odvod vody

Jak si při aquaplaningu poradit?
Pokud se do této situace dostanete, držte pevně volant a vyšlápněte spojkový pedál. Zachovejte chladnou hlavu. Nezmatkujte, nebrzděte ani nepřidávejte plyn a vyčkejte, až pneumatiky znovu získají kontakt s vozovkou.

Odbočování doleva.

1. února 2011 v 15:48 | Franko
Odbočování doleva.
Další pojem hodný zřetele každého řidiče je odbočování doleva.Na křižovatce,na místo mimo pozemní komunikaci apod. Podobné zásady však platí i pro předjíždění a objíždění. Proč ?

1Protože před uvažovaným úkonem,musí řidič mimo zjištění situace v protisměru před sebou,zjistit důkladně situaci za sebou !
Důkladně ,to znamená v případě že za sebou vidím nějaké vozidlo,musím současně odhadnout v jaké vzdálenosti je za mým vozidlem a jakou jede asi rychlostí !!! Pokud je již najeté na předjíždění,musím strpět že budu předjetý a případně i zastavit v jízdě. A to bez ohledu,že třeba mám již v činnosti ukazatel změny směru jízdy.Na to pozor ,na ukazatel změny směru jízdy se nikdy nespoléhat jako na něco co mi dává přednost v jízdě. Je to pouze ukazatel,indikátor . Navíc z různých příčin účastník silničního provozu jedoucí za mnou tento ukazatel nemusí vidět,nebo rozlišit že je v činnosti.
Podívat za sebe se musím dostatečně dlouho a důkladně,aby můj odhad vzdálenosti a rychlosti byl správný !
Jak vidno,opět je to o správném odhadu !

Pokud tedy včas a správně vyhodnotím dopravní situaci za sebou,buďto mohu bezpečně zamýšlený úkon odbočení doleva nebo předjíždění ,nebo objíždění provést,nebo pokud je vozidlo za mnou na takovou vzdálenost a jede takovou rychlostí ,že zamýšlený úkon odbočení doleva nebo předjíždění ,nebo objíždění provést bezpečně nemohu,musím zpomalit nebo zastavit a opět strpět to že ho provedu až mne vozidlo bezpečně mine.Omezení,časovou prodlevu v uskutečnění zamýšleného úkonu tedy musím strpět.
Jak potom řekne znalec "….bez ohrožení ostatních účastníků silničního provozu a především sebe sama".


Pak to nedopadne ,tak jak na uvedeném snímku nahoře ! A tu tramvaj musel řidič před započetím odbočování doleva zcela jistě ve zpětném zrcátku vidět. Pokud se ovšem do něj podíval.

               A co tento řidič ?
2

Bezpečný boční odstup.

1. února 2011 v 13:47 | Franko
Bezpečný boční odstup.

O bezpečném podélném odstupu jsme si již něco řekli,ale co je bezpečný boční odstup. Často slyšíme o tragických následcích dopravních nehod,kdy vozidlo srazilo chodce jdoucího při okraji vozovky,nebo cyklistu jedoucího před ním. Příčinou je velmi často nedodržení bezpečného bočního odstupu při jízdě v daných případech.
I při předjíždění vozidel,nebo objíždění stojících vozidel nebo jiné pevné překážky a vzájemné míjení protijedoucích vozidel se vyžaduje dodržování bezpečného bočního odstupu mezi nimi.
1

Žádné vozidlo, kromě kolejového se nepohybuje ani při přímé jízdě v přímém směru po přímce.Jede se směrovými  výchylkami způsobenými nerovností vozovky,vůlemi v řídícím mechanismu vozidla,působením bočního větru,vlivem řidiče a jeho korekcemi směru apod. Proto je nutný uvedený bezpečný odstup,při jízdě.

Objíždění chodce jdoucího při okraji vozovky.
2

Chodec jde stejným směrem jako je naše jízdy. Nemusí o nás vědět. Jeho počínání není legální. Zvolme opatrnější jízdu s bočním odstupem cca 1,5 m a více.
Pozor na případná protijedoucí vozidla,v danou dobu (viz dále odstup protijedoucích vozidel) !

3Chodec jde ve směru proti nám. Vidí nás. Jeho počínání je legální. Zvolme jízdu s bočním odstupem cca 1,2 m a více.
Takový odstup by měl v obou případech zaručit i při vybočení,nebo ukročení chodce do vaší jízdní dráhy,jeho bezpečné minutí.

Předjíždění jedoucího cyklisty.

4
Minimální bezpečný boční odstup vozidla od cyklisty,zvolme při jízdě po rovině a dobrém povrchu vozovky při předjíždění - 1,5 m.

Při jízdě ve stoupání silnice,nebo po nerovném povrchu vozovky, zvolme minimální bezpečný boční odstup - 2 m.Předjíždění vozidla.
5

Praxe ukazuje, že pro určení dostatečného bočního odstupu lze v praxi použít zásadu, že mezi předjíždějícím a předjížděným vozidlem by mělo být 50 cm + rychlost jízdy předjíždějícího vozidla v centimetrech. Například při předjíždění v 70 km/h je žádoucí dodržet odstup alespoň 120cm tzn. / 50cm+70cm /.
Uvedený doporučený odstup by měl zkušený řidič alespoň přibližně odhadnout. Méně zkušený řidič raději volí odstup větší.
Pokud vzhledem k dané šířce vozovky nelze bezpečný odstup zvolit,nelze bezpečně předjíždět !

Míjení protijedoucích vozidel.
6

7
Uvedené boční odstupy protijedoucích vozidel se sčítají pro celkový boční odstup vozidel od sebe !

Cyklista objíždí stojící vozidlo.
8


Vzhledem k možnosti nenadálého otevření dveří vozidla,je doporučený bezpečný boční odstup cyklisty od vozidla minimálně 1,2 m (tzv.dveřní zóna).


                                                                                Jak je patrné,je to opět o odhadu řidiče ! To je potřeba si stále uvědomovat.Rychlost jízdy

31. ledna 2011 v 17:45 | Franko
Rychlost jízdy.
Automobil je mimo jiné,oblíbený také proto,že umožňuje přesun osob a nákladu z bodu A do bodu B,rychleji a pohodlněji nežli pěšky nebo na kole.

Toto jsem někde vyčetl,jako perličku z úvahy školáka základní školy.

Nás dnes zajímá rychlost vozidla.Ta má své omezení vycházející z právní normy.Jednak je omezená v obcích a jinde na vyznačených úsecích hodných tohoto zřetele,dopravním značením.Jednak tedy právním předpisem - ustanovením pravidel silničního provozu a jednak okolnostmi,které se právě v tomto provozu vyskytují při vaší jízdě.Tyto okolnosti mohou být,jak jsem již nedávno napsal různé.Zopakuji tedy.
-Povětrnostní- déšť,sníh,mlha,šero,tma,vítr,kluzká vozovka,oslnění
-Místní - špatný povrch vozovky,zakrytý výhled (v oblouku zatáčky,přes horizont vozovky,přes
             zaparkovaná vozidla),jízda obloukem zatáčky
-Osobní - špatný odhad vzdálenosti,nebo času,malé řidičské zkušenosti (praxe)
-Technická závada na vozidle

1


Za daných nestandardních okolností,nelze jet dovolenou rychlostí,ale rychlostí přiměřenou těmto okolnostem aby se jednalo o jízdu bezpečnou. Bezpečnou rychlostí pro vás i pro ostatní účastníky silničního provozu.
Stav vozovky je jedním z aspektů pro bezpečnou jízdu a rychlost této jízdy.Pokud je vozovka sjízdná je to ještě dobré.Pokud je nesjízdná,je to špatné a taková situace se nazývá situace dopravně nezpůsobilá a tedy bezpečného silničního provozu neschopná.To si celá řada řidičů nepřipouští a nedokáže to pochopit (typický příklad-jízda cyklisty ve vrstvě sněhu na vozovce).Jezdí riskantně,tedy nikoliv bezpečně. Risk do silničního provozu nepatří a bývá velmi často v příčinné souvislosti se vznikem situace kolizní a následnou dopravní nehodou.

Pro bezpečnou jízdu platí především jízda na rozhled.Obecně platí že rychlost jízdy musím přizpůsobit vzdálenosti na kterou účinně vidím do své jízdní dráhy a směru pohledu.Pokud se tedy v mém rozhledu vyskytuje něco hodného mého zřetele,abych na to mohl reagovat -zastavením, zpomalením nebo objetím.
Jaká je vzdálenost mého rozhledu při jízdě?
Za snížené viditelnosti,v mlze, za šera, za tmy.
Nejjednodušeji zapamatovatelné jsou údaje o vzdálenosti rozhledu a tomu přiměřené rychlosti jízdy za tmy.Vidím na vzdálenost účinného dosvitu světel svého vozidla.Tato vzdálenost činí,   při úplné tmě a tmavém pozadí před mým vozidlem,při rozsvícených tlumených,potkávacích světlech 25 až 60 m.
Například pro chodce ,který jde po vozovce přede mnou.

2


A = účinný dosvit světlometů
B = celkový dosvit světlometů

Záleží ještě jak je oblečen,zda ve tmavém,nebo ve světlém a jaké pozadí je za ním.

3


Pro názornost grafické vyhodnocení rozpoznání chodce v závislosti na barvě jeho oblečení ve světlech vozidla dle katalogových listů EVU.

4


Rychlost jízdy přiměřená na vzdálenost účinného dosvitu světel pak činí,pro dané rozmezí vzdálenosti u moderních vozidel a suchém živičném povrchu vozovky v dobrém stavu 45 až 80 km/h.
Tedy pro 25 m - cca 45 km/h , pro 40 m - cca 62 km/h, pro 60 m - cca 80 km/h.
Pokud byste jeli rychleji,do chodce by jste narazili.
Předpokladem je ovšem ještě správná a včasná reakce na objekt nebo překážku ve své jízdní dráze.Pokud máte pomalejší reakci,volte rychlost ještě menší ! Pokud je kluzký povrch, volte rychlost ještě menší ! Pokud jste oslněn,raději zastavte !
Za jiných daných nestandardních okolností.
Vzdálenost rozhledu v těchto situacích musíte odhadnout přiměřenou rychlost zvolit adekvátně ke svému odhadu.Jak je psáno v pravidlech " smíte jet jen takovou rychlostí,aby jste byli schopni zastavit své vozidlo na vzdálenost,na kterou máte rozhled ".
Řidič musí mít odhad a musí mít i vědomost jak tento odhad běžně využívat,jinak by na silnici ,mezi ostatními účastníky silničního provozu byl "nebezpečný" nejen sobě ale i jiným !

                                                                     
                                         Pak nemusí mít těžkou hlavu,nebo dokonce zděšení !
5

Bezpečný ,podélný odstup.

22. září 2008 v 14:31 | Franko
Bezpečný podélný odstup,při souběžné jízdě vozidel.
Tento odstup (podélná vzdálenost mezi přední částí vozidla od zadní části vozidla jedoucího před ním),musí být taková,aby zaručila řidiči bezpečně zpomalit,nebo zastavit,když řidič vozidla jedoucího před ním zpomalí,nebo zastaví.
Ze závěrů mnohých dopravních nehod a z vlastních zkušeností na silnicích o bezpečném,podélném odstupu a jeho důležitosti pro vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu,nemá ponětí velká část řidičů,řidičů profesionálů nevyjímaje.
1

Při takové jízdě ve městě to odnesou většinou pouze "plechy".Při jízdě na dálnici je to ale většinou horší,až fatální.
Přitom by zásada dodržování bezpečného podélného odstupu při jízdě,měla patřit do desatera každého,řádného řidiče.
Mnohokrát propagovaná zásada,dodržení dvousekundového (časového) odstupu od vozidla jedoucího přede mnou,je sice správná ale vyžaduje od řidiče odhad dráhy ujeté při dané rychlosti jízdy za dobu dvou sekund.
2

Mám jednodušší,snadno zapamatovatelnou zásadu,pro řidiče osobních vozidel.Rychlost zjištěnou pohledem na tachometr svého vozidla,podělte dvěma (tedy polovina) a tento údaj v metrech je váš bezpečný podélný odstup,od vozidla před vámi,jedoucího stejnou rychlostí v jízdě.
Tedy 10 km/h.......................bezpečný odstup = 5 m
30 km/h...............................bezpečný odstup = 15 m
60 km/h...............................bezpečný odstup = 30 m
80 km/h...............................bezpečný odstup = 40 m
100 km/h.............................bezpečný odstup = 50 m
Od 100 km/h nahoru bych při odhadu přidal ještě 10 nebo raději 20 m.
110 km/h...............................bezpečný odstup = 55 m + 10 m = 65 m
130 km/h...............................bezpečný odstup = 65 m + 10 m = 75 m
Tato pomůcka je,myslím si velice dobře zapamatovatelná,chce to mít odhad vzdálenosti,který je nutno si nacvičit.Pro řidiče se špatným odhadem a pomalejší reakcí doporučuji přidat raději vice m,nežli méně.
Proveďte si nyní sami odpověď na mou otázku ze závěru minulého článku.
3

Tak to potom končí.....
Dnes končím i já. Nashledanou!

Jedeme dál...

22. září 2008 v 13:14 | Franko
Jedeme dál...
Jak jsem slíbil v předchozím článku,pokusím se srozumitelně vysvětlit některé pojmy,které by měl motorista pochopit,znát a umět vysvětlit.Především sám sobě a pak také v případě ,že se dostane do ošemetné situace jako účastník dopravní nehody i jiným,kteří zjišťují příčinu této nehody a stanovují podíl zavinění jednotlivých účastníků.
Řidič je při jízdě,ve svém počínání a rozhodování co a jak,většinou odkázán sám na sebe (pokud ovšem nemá zdatného spolujezdce,na kterého se může s jistotou spolehnout a právě na tu jistotu bych většinou nesázel).Musí tedy spoléhat na své znalosti,vědomosti a zkušenosti.Čím více má řidič tyto přívlastky větší a hlubší,tím má větší jistotu při řízení vozidla ,při řešení dopravních situací a tím je i ohleduplnější k ostatním účastníkům silničního provozu a paradoxně i sám k sobě.Zažívá při jízdě méně stresu je méně unaven a má větší výdrž.Jízdu si prožívá,jeho spolujezdci netrnou a netrpí.Dokáže předvídat a krizovým situacím se vyhýbat.
Pokud tedy jízda probíhá bez problémů s ovládáním vozidla na vozovce,bez nutnosti reagovat na neobvyklé,nečekané okolnosti ,které se vyskytnou v okolí jedoucího vozidla a které by mohly ovlivnit plynulost,nebo bezpečnost jízdy řidiče,nebo jiného účastníka silničního provozu,lze hovořit o situaci dopravně způsobilé.
Okolnosti uvedené v předchozím odstavci mohou být jednak okolnosti ovlivňující jízdu řidiče s předmětným vozidlem.To jest vznik technické závady na vozidle (poškození pneumatiky,porucha řízení nebo brzd,rozbití skla čelního výhledového okna nebo jiného okna a pod.)
Dále okolnosti vyplývající z povětrnostní situace.To jest povětšině stav vozovky a ovzduší - déšť,sněžení,námraza,mlha,tma,vítr.Ale i sesunutí vozovky,nebo její zavalení,zatopení vozovky ,proboření mostu přes řeku a pod.
Charakter komunikace.Povrch vozovky a jeho technický stav.Stoupání nebo klesání vozovky.Příčné klopení vozovky.Zatáčka.Dopravní značení na vozovce.
Stav řidiče předmětného vozidla.To jest stav zdravotní,fyzický i duševní.Tento může být ovlivněn náhlou nevolností,únavou,mikrospánkem a pod.
Změnou dopravní situace před vozidlem a v jeho okolí.Vznik pevné nebo pohybující se překážky před vozidlem.Vozidlo,chodec,cyklista,přebíhající zvíře,ležící nebo padající větev či strom a pod.Dále např.světelný signál,zvukový signál nebo hluk.
Na uvedené okolnosti řidič po jejich vjemu,většinou reaguje a koriguje jízdu svého vozidla.Vybočuje,zpomaluje nebo zastavuje.Mnohé z uvedených okolnosti totiž mohou dopravní situaci změnit na situaci dopravně nezpůsobilou a to trvale nebo dočasně.
Pokud řidič při jízdě nepřekročil předepsanou rychlost ani rychlost přiměřenou daným okolnostem (rozhledu,stavu povrchu vozovky-její adhezním schopnostem v danou dobu a svým schopnostem) ,dodržel bezpečný podélný a boční odstup od jiných účastníků silničního provozu a i jinak správně vyhodnotil dopravní situaci ve které se nachází a své vozidlo měl v řádném technickém stavu a takto se chovají i ostatní účastníci silničního provozu kolem něj, lze hovořit o situaci dopravně způsobilé.
Pokud on sám ,nebo jiný účastník poruší některé z uvedených okolností,nebo povinností,může nastat situace hrozící kolizí-situace kolizní.Tuto situaci musí zúčastnění řešit a pokusit se ji odvrátit.
Je otázkou ,zda mají technické předpoklady tuto situaci odvrátit,či nikoliv.Pokud ne dojde ke kolizi-střetu.
Zda za situace když nijak neporušili obecné předpisy ,účastníci měli nebo neměli dostatek času a prostoru na kolizní situaci reagovat a za daných okolností nehodě zabránit,je pak často úkolem pro znalce.
3

Na uvedeném ilustračním snímku vidíte provoz na dálnici.Schválně ,myslíte si ,že při úvaze jízdy těchto vozidel na otevřeném úseku dálnice,bez omezení rychlosti 130 km/h jiným dopravním značením,mají tyto vozidla dle vašeho odhadu bezpečný podélný odstup při jízdě?
O tom si povíme příště.

Takže ruce na volant a jedeme.......

17. srpna 2008 v 13:01 | Franko
Začínám........
Dlouho jsem přemýšlel,jak sdělit všem kteří o to mají zájem,jak se chovat a co dělat při řízení automobilu, aby svoji jízdy vždy zakončili bez problémů nebo špatného svědomí.Teď v době blogů,je to snažší.To co já napíšu si přečte ten kdo o to má zájem a může i se mnou diskutovat.A já s ním.
Při své praxi se neustále setkávám s tím,jak jsou lidé ,kteří řídí nějaké motorové vozidlo a dostanou se do nějaké problémové situace,odborně zvané situace kolizní,často bezradní.Těžko se jim pak vysvětluje,že se do této situace dostali vlastním přičiněním a že ji tedy zavinili,nebo se na jejím vzniku podíleli.O to hůře se jim to vysvětluje,když kolizní situace vyústí v dopravní nehodu s hmotnou škodou,zraněním nebo dokonce fatálními, smrtelnými následky.
Budu se snažit vysvětlit všem,kteří o to budou mít zájem co a jak předvídat,co dělat a nebo naopak nedělat.Mohu vycházet ze svých dlouholetých zkušeností,stovek případů dopravních nehod,které jsem měl možnost posuzovat a vyhodnocovat.
Takže ruce na volant a jedeme.......
Pokud sedíte v nějakém automobilu,nebo na motocyklu,tedy jakémkoli motorovém vozidle, nebo na jedete na jízdním kole jako cyklista, jdete pěšky jako chodec po silnici,jste účastníkem silničního provozu.Před vámi,ve vašem zorném poli je vždy nějaká situace-tedy dopravní situace.
Tuto dopravní situaci vy stále vnímáte při jízdě,nebo pohybu s potřebnou pozorností, svými smysly,posuzujete ji a vyhodnocujete.V této činnosti vašeho vnímání je důležité až veledůležité předvídání.Předvídání toho co vy sám můžete,nebo musíte za dané situace provést a co může provést ten druhý,nebo druzí účastníci silničního provozu.
Předpokladem je vaše jízda ,nebo pohyb přiměřené daným okolnostem a neodporující obecně platným pravidlům .Tedy počínání v souladu s pravidly silničního provozu.Tak jak vy ,dle výkladu našich právních norem,nemusíte předvídat-předpokládat,že jiný dospělý účastník silničního provozu porušuje a nebude porušovat tyto pravidla,musíte předpokládat totéž i u druhého účastníka.Tedy ,že ani on nemusí předvídat-předpokládat,že vy porušujete,nebo budete porušovat tyto pravidla.
Nemusíte tedy předpokládat například,že jiný účastník jede rychlostí převyšující rychlost dovolenou v daném místě,že vám nedá přednost v jízdě,která vám dle dopravního značení přísluší atd. Že tedy nesplní to co je po něm vyžadováno danými pravidly.Vy však musíte vědět v daných příkladech, jaká je v daném místě rychlost dovolená,nebo co je znamená dát přednost v jízdě.
Uvedl jsem,že musíme předpokládat počínání dospělého účastníka silničního provozu.To je důležité.U dítěte,nezletilce to neplatí u něho nelze předvídat-předpokládat co učiní ani omylem.Zde je nutno chovat se obezřetně,opatrně a třeba i zastavit.Tedy učinit vše co by zabránilo kolizní situaci.Pokud ovšem dítě není za ruku vedeno dospělou osobou a vy můžete předpokládat že se bude chovat dle pokynů této osoby.Pokud ovšem například tato dvojice jde po nesprávné straně vozovky,po krajnici,za snížené viditelnosti už to neplatí !
Další důležitou okolností je fakt,že dopravní situace se stále mění a může se radikálně změnit během krátkého okamžiku.Markantním příkladem je skutečnost z převážného množství nehod při odbočování doleva.Řidič se podívá zpětným zrcátkem dozadu za vozidlo,vyhodnotí dopravní situaci za vozidlem jako přijatelnou pro uvažované odbočení doleva.Následně sleduje provoz před sebou,před vozidlem (několik sekund až desítky sekund ).Začne odbočovat,aniž se opakovaně,tedy znovu přesvědčí o situaci za sebou.Pak se diví,kde se vzal např.motocyklista,který ho předjížděl a střetli se. Přitom,stačilo,kdyby se podíval před vlastním započetím odbočování.Určitě by neodbočil,kdyby viděl že motocykl je v bezprostřední vzdálenosti za jeho vozidlem a předjíždí ho.Neodbočil by, protože by se obával střetu,to je zřejmé !
Pro dnešek to stačí,příště provedeme rozbor dopravní situace,její vyhodnocení,vysvětlíme si pojem situace kolizní a předpoklady účastníků pro odvrácení dopravní nehody.
2

Takže brzy nashledanou !.

Kam dál